Fusta Tropical

En aquest grup hi ha una gran varietat d'espècies de tres orígens diferents: Àfrica (Iroko, bolondo, Dussié ...), Sud-amèrica (Ipé, Palisandro, Bassa ...) i el sud d'Àsia (Teka principalment). No obstant això, les espècies més comunes en el nostre entorn són l'Iroko, el bolondo, el Ipé i la Teka.

Les fustes tropicals formen un grup característic. Tenen una estructura interna dels teixits semblant a la de les frondoses i són poc poroses. Presenten una gamma de color més fosca que les coníferes i frondoses.

Es tracta de fustes molt sensibles als raigs solars, poc impregnables, molt resistents i riques en extractes, exsudats i tanins, que poden generar problemes.

És comú trobar-les en façanes i cobriments de construccions modernes, tarimes de piscina, terrasses i jardins.