TIPUS DE FUSTA Tipus de fusta

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77 A L'AIGUA


Tractament ignífug a l'aigua per envernissar tota mena de fustes en interiors.
Classifficat amb la Classe Bs2d0 (PARETS I SOSTRES) i Ffls1 (TERRES) segons norma UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010 i sistema EUROCLASSES.
Incolor i acabat setinat.

 

Formats: 4 l, 20 l
Rendiment (m² / l): 3
Assecat: 60 minutos
Càlcul aproximat per capa 
Superfície       
Descarregar Fitxa Tècnica Descarregar Fitxa Tècnica
COLORS