Naturalment compromesos

"Des d'un inici em vaig fixar un objectiu: desenvolupar tecnologies i productes altament eficaços i respectuosos amb el medi ambient per protegir i conservar la fusta."
Joaquín Martín Diéguez, Enginyer Forestal i fundador de CEDRIA

No és casual que l'impuls vital de Joaquín Martín Diéguez, fundador de CEDRIA, per desenvolupar tecnologies i productes altament eficaços i respectuosos amb el medi ambient per protegir i conservar la fusta podria donar als primers lasurs de base aquosa el 1994. A l'actualitat, transcorreguts uns quants anys plens d'experiències satisfactòries i nous coneixements, les noves solucions mantenen aquesta mateixa filosofia.

El compromís de CEDRIA amb el medi ambient sempre ha inspirat l'orientació de les nostres innovacions, investigacions, tecnologies, nous productes i especialitats. Només és bo allò que respecta a la Naturalesa, per això CEDRIA i els seus productes compleixen tots els registres i les normatives vigents, considerant-les part de la nostra ètica empresarial.