Gal·leria de vídeosDubtes respecte...

Què és un LASUR?
És el mateix un lasur que un vernís?
No, un lasur és un recobriment d'acció impregnant que no fa capa, que té un acabat "a porus obert" regulador de la humitat de la fusta i que facilita la sortida del vapor d'aigua de l'interior de la mateixa.
Quins són els avantatges d'un lasur?
La fusta en exteriors està exposada als canvis mediambientals. Perquè el protector s'adapti a aquests canvis, cal que entre les seves propietats es tingui en compte la flexibilitat de les seves resines. Aquesta característica li permetrà adaptar-se a les variacions dimensionals de la fusta. Això s'aconsegueix amb els lasurs. La utilització de vernissos, pel seu acabat filmogen, només s'aconsella per a interiors. L'ús de vernissos en exteriors comporta el risc de quarteig i el consegüent pelat d'aquests. A més d'això, els lasurs aporten a la fusta protecció total.
És cert que els lasurs a l'aigua ofereixen menys resistència en exteriors?
Totalment erroni. L'aigua és el vehicle per dipositar els diversos components de la formulació del lasur que són els que protegeixen a la fusta, demostrant uns excel • lents resultats en exteriors.
Puc barrejar dos lasurs?
Sí, sempre que estiguin indicats per al mateix tipus de fusta. A CEDRIA oferim molts tàndems de productes que, barrejats o combinats entre si, ofereixen resultats extraordinaris. Descobreixi a la fitxa descriptiva de cada producte el seu complementari ideal.
Un lasur pot tenir acabat brillant? I color?
Evidentment. És qüestió de l'elecció del producte adequat. CEDRIA SOL LASUR és un exemple d'acabat brillant. En l'apartat de lasurs acolorits tenim CEDRIA DEKOR LASUR.
Quant lasur necessito per a una superfície de 10 metres quadrats?
Els nostres productes tenen un rendiment que va dels 9 als 14 metres quadrats per litre de producte. Consulteu la calculadora de rendiment de cada producte i no oblidi multiplicar el resultat pel nombre de capes que vulgueu aplicar.
Hi ha un tipus especial de pinzell per lasur?
Per al lasur, utilitzeu preferiblement una brotxa plana de truja acrílica, suau i que no perdi pèl. En fustes tropicals no s'aconsella la utilització de corró ni pistola.
Quant de temps resisteix un lasur en una exposició exterior?
Per a un mateix producte dependrà de tres factors claus: aplicació, entorn i naturalesa de la fusta. Un lasur pot resistir entre un i tres anys depenent d'aquests factors exposats.
Un lasur té efecte fungicida?
Els lasurs CEDRIA indicats per fustes toves ofereixen PROTECCIÓ TOTAL. Per prevenir i potenciar l'efecte fungicida i insecticida apliqui CEDRIA FONDO
L'acabat d'un lasur és com el d'un oli? Com el d'una cera?
El lasur proporciona un acabat molt natural a la fusta, amb una mica més acabat que l'oli. En base als nostres gustos personals podem optar per aplicar més o menys acabat a la fusta. Al costat de cada un dels nostres productes apareix una escala a la que vostè pot veure el “gruix del film” que funciona com a indicador de la quantitat d’acabat transpirable que aporta cadascun d’ells.
Superfícies d'aplicació
Un lasur és aplicable en suports com fang, ciment o pedra?
Sí, el lasur és ideal per a protegir i decorar tot tipus de materials porosos.
Quina diferència hi ha entre una base o un lasur per a fusta conífera i un per tropical?
La fusta tropical és dura, difícilment impregnable, amb un alt contingut d'olis grassos i tanins i és molt sensible al sol. La fusta de pi és impregnable i sensible als fongs. Visiti el nostre apartat de la fusta per aplicar el producte adequat a cada espècie.
Com puc saber si la fusta ja ha rebut un tractament?
Aquelles fustes que hagin d'estar en contacte amb el terra precisen de tractaments en profunditat. L'aparició d'una tonalitat verdosa a la fusta ens dóna la indicació de la presència de compostos de coure, típics de tractament en autoclau. És indispensable aplicar un lasur per defensar-les del sol evitant que s'esquerdin a part d’embellir amb algun dels colors disponibles.
Tinc una tarima nova i els instal·ladors em comenten que la fusta ja ve tractada. He d’aplicar alguna cosa més a la fusta?
Les tarimes de fusta tropical solen tenir un pre-tractament amb oli. És convenient, un cop instal·lada la nova tarima, netejar-la amb hidronetejadora i seleccionar i aplicar el producte adequat per a proporcionar major durabilitat i bellesa a la nostra nova tarima. Visiteu l'apartat "productes".
Es pot aplicar un lasur a una fusta xapada, no massissa?
Per descomptat, s'han de tractar com si fos una fusta massissa.
Com afecta el grau d'humitat d'una fusta nova a l'aplicació del lasur?
En fustes noves la humitat no ha de superar el 18-20% per garantir que no s'esquerdi la fusta. El lasur afavoreix el que s'anomena l'equilibri hídric de la fusta, o el que és el mateix, la regulació natural del contingut d'aigua de la fusta.
Quin procés s'ha de seguir en fustes de poca impregnabilitat com l'avet?
En aquestes fustes s'aplicarà abans el color (CEDRIA DEKOR LASUR) seguit del fons (CEDRIA FONDO) i després l'acabat (CEDRIA SOL LASUR o CEDRIA BARNI SOL si es vol més acabat).
Com s'eviten les taques negres dels tanins en fustes de Roure, Castanyer, ...?
Si la fusta està tacada de tanins s'haurà de polir i a continuació aplicar una sola capa de CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS per totes les cares per evitar que reapareguin les taques negres que produeixen els tanins.
Per a les fustes tropicals, la millor solució és l'oli?
És una opció ràpida i generalitzada però, actualment, hi ha altres possibilitats com els lasurs, que allarguen la bellesa i durabilitat de l'acabat.
En un porxo en el qual no arriba el sol directe, és millor aplicar un lasur o un vernís?
Si no arriba el sol ni l'aigua directament es pot aplicar un vernís amb color o incolor. En exteriors amb sol directe és indispensable aplicar lasurs amb color per reforçar la protecció solar dels filtres solars. Un lasur incolor proporcionaria una resistència als raigs UV insuficient.
Puc utilitzar un lasur en vaixells i embarcacions?
Sí, sempre que la superfície a cobrir no estigui en contacte permanent amb l'aigua.
Puc utilitzar un lasur en una casa a la platja?
Sí, encara que haurà de tenir en compte que l'acció erosiva de les partícules de sorra i sal que porta el vent a les zones costaneres desgasten i erosionen més ràpidament les superfícies de manera que els períodes de manteniment hauran de ser més curts.
Aplicació en exteriors
Es pot aplicar un lasur en hores de sol? I si fa molt fred?
És molt important evitar l'aplicació en hores de màxima radiació solar. Com a solució d'urgència i per evitar l'impacte que es produeix per la ràpida evaporació de l'aigua, aneu refrescant la fusta amb aigua constantment. Abstenir-se d'aplicar els productes a temperatures inferiors a 5º.
Es pot aplicar un lasur en un dia de pluja? I si hi ha molta humitat?
Abans de començar una aplicació és important assegurar-se que no hi ha amenaça de pluja. No s'ha d'aplicar el producte amb pluja, ni tampoc amb nivells d'humitat superiors al 70%.
Sobre el polit: És apte qualsevol gra de vidre per polir fusta d'exteriors? Es pot utilitzar un fregall d'alumini?
Poleixi sempre en el sentit de la fibra de la fusta. Si la fusta és horitzontal (tarimes) utilitzar vidre del gra 40-60, i si és vertical (paret, cadira ...) gra 80 per a que el producte pugui penetrar. Un polit amb gra 100 crearia l'efecte contrari, és a dir que no obriria el porus i perdríem penetració i adherència. En resum, l'important és desbastar, no polir. No utilitzeu fregall d'alumini per evitar la possible oxidació de les partícules que es puguin quedar incrustades en la fusta.
L'efecte d'una hidronetejadora reemplaça el d'un desbastat?
La hidronetejadora pot complementar la polida (eliminant la pols i deixant la fusta neta) o substituir un desbastat segons la pressió de l'aigua. En cas d'utilitzar-la, deixi assecar la superfície entre 6 i 24 hores (depenent de la humitat de l'ambient i apliqui posteriorment el procés seleccionat.
Cal aplicar un fons abans de l'acabat? En quins casos?
El fons s'aplica en fustes noves per intensificar el tractament fungicida i insecticida. A més, iguala l'absorció de la fusta i evita absorvits. Ideal per fustes exposades a l'exterior sense tractament previ.
S'ha d'afegir aigua al producte abans de l'ús?
Els nostres lasurs estan preparats per a l'ús. Només en aplicacions amb pistola o en interiors es diluirà i només fins a un 5% amb aigua preferiblement destil·lada.
Brotxa, corró o pistola?
Utilitzi preferiblement pinzell pla de truja acrílica suau i que no deixi pèl. En fustes amb poca impregnabilitat com les tropicals eviti l'aplicació a corró o pistola
És compatible aplicar un lasur a l'aigua i acabar-lo amb un altre producte al dissolvent o viceversa?
Sí, sempre que s'asseguri l'assecat absolut de les capes anteriors. Com a mesura de seguretat es recomana fer una prova abans de l'aplicació definitiva.
Si aplico quatre capes de lasur, dura més? Quin és el límit?
Les dosis excessives són perjudicials. Es recomana aplicar la dosi indicada en l’envàs. Realitzar l'aplicació correcta seguint les indicacions i no oblidar protegir les testes o finals de portes i finestres.
S'ha de polir entre capa i capa un lasur aplicat en exteriors?
No es recomana desbastar entre capes per a no restar dosi de producte. En cas de buscar un acabat més fi, polir només la penúltima capa.
Com es netegen els pinzells després d'aplicar un lasur a l'aigua?
Amb aigua. No per això deixi de prendre les mesures necessàries per protegir el medi ambient. Eviteu abocaments a lleres i rius.
He de segellar la fusta abans d'aplicar un esmalt CEDRIA?
No cal, si bé, aplicar CEDRIA SELLADORA (microporosa) garanteix un acabat més uniforme en superfícies a esmaltar tant en exteriors com en interiors.
Manteniment
Cada quant temps he de renovar un lasur?
La durabilitat varia en funció del tipus d'exposició a la qual es trobi sotmesa la fusta. Les exposicions horitzontals són les que necessiten manteniments més freqüents
Puc utilitzar hidronetejadora per a la neteja d'una superfície on he aplicat un lasur?
Sí, però es recomana fer-ho a baixa pressió i màxim un cop al mes.
Per aplicar un manteniment, cal eliminar totalment el lasur anterior?
D'una forma senzilla es pot netejar la superfície mitjançant hidronetejadora, a mitja pressió per no danyar les capes de lasur. Deixi assecar entre 6 i 24 hores i apliqui la capa de refresc. Per no pigmentar la fusta en excés barregi el lasur amb color amb un 50% de lasur incolor.
Aplicació en interiors
Puc aplicar una base per fustes noves en interiors?
Sí, per protegir la fusta internament.
He de segellar la fusta abans d'aplicar un vernís o un esmalt CEDRIA?
Aplicar CEDRIA SELLADORA (microporosa) assegura un acabat més uniforme en superfícies a esmaltar tant en exteriors com en interiors. Per a un bon envernissat en interiors utilitzeu CEDRIA TAPAPOROS, es tanca el porus amb un resultat òptim.
Puc aplicar un lasur en un interior?
Sí, és possible i obtindrà un acabat natural que desbastat entre capes li proporcionarà un acabat cera. Per terres s'aconsella la utilització de CEDRIA PARQUET ESCALERAS amb unes qualitats òptimes de resistència a l'abrasió i el ratllat.
És possible aplicar un lasur a l'aigua en un suport envernissat?
El vernís fa una pel·lícula. Per aplicar un lasur haurà polir o decapar prèviament aquesta pel·lícula.
Si vull donar color a la meva fusta interior, quin producte he d'utilitzar?
Si desitja aplicar un vernís, pot aplicar CEDRIA BARNIZ INTERIORES - AMB COLOR. Si desitja aplicar un lasur i la seva fusta és conífera o frondosa apliqui CEDRIA DEKOR LASUR i si es tracta d'una fusta tropical apliqui la base CEDRIA FON TIN. Posteriorment pot aplicar un vernís CEDRIA per incrementar la duresa de l'acabat.
Puc aplicar un vernís CEDRIA en una habitació sense finestres?
La manca de ventilació és un factor determinant a l'hora d'escollir el producte. Els nostres vernissos són base aigua i són la solució tecnològicament més avançada per minimitzar possibles riscos en ambients tancats. No fan olor i s'assequen molt ràpid.
Quins són els avantatges dels vernissos davant els lasurs?
Els vernissos són ideals per a interiors quan la fusta requereix acabats polits i resistència mecànica i a cops.