Fusta Conífera

Les espècies més comunes són el Pi Silvestre, el Pi Oregon i l'Avet.

Les coníferes, també anomenades resinoses o fustes toves, són d'estructura porosa simplificada, anells anuals marcats i de color pàl·lid regularment uniforme.

En general són impregnables i riques en resines, olis essencials i tanins, factors que poden contaminar la superfície i perjudicar l'adherència dels recobriments. Això fa que sigui altament recomanable netejar-la amb dissolvents adequats per eliminar els extractes i exsudats.