Fusta Frondosa

Les espècies més comunes són el Roure, el Castaño, el Eucaliptus, el Cedre, la Haia i el Noguer.

Les frondoses o latifolies, anomenades també fustes dures, són d'estructura llenyosa, més complexa que la de les coníferes. Té una àmplia varietat de colors que van des de pàl·lids al marró fosc.

En general, són fustes poc poroses, difícilment impregnables. Contenen extractes, principalment glúcids, sent algunes espècies com el Roure i el Castany molt riques en tanins. Aquests tanins poden generar taques grises o negres a l'acabat si no es bloquegen emprant fons antitanins.
És comú trobar-les en bigues i estructures de cases antigues, mobles i tarimes d'interior.