TIPUS DE FUSTA Tipus de fusta

CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
CONÍFERES FRONDOSES TROPICALS
RESISTÈNCIA SOLAR
ALTA MOLT ALTA MÀXIMA


GRUIX DEL FILM
      FI        MIG GRUIXUT

CEDRIA NATURE LASUR ECOLÓGICO ZERO VOC


 


Formats: 750ml y 4l
Rendiment (m² / l): 10-12
Assecat: 30-60 min a 20ºC y 65% HR
Càlcul aproximat per capa 
Superfície       
Descarregar Fitxa Tècnica Descarregar Fitxa Tècnica
COLORS